Adresa I. Lions Clubu Kosice
Jesenna Harmonia1. Lions Club Košice

BENEFIČNÝ KONCERT JESENNÁ HARMÓNIA

Stal sa už pevnou súčasťou aktivít 1. Lions klubu Košice, keďže prvé hudobné tóny odzneli v košickom Dome umenia už v roku 2003. Koncert má svoj pravidelný termín na rozhraní novembra a decembra a všetky jeho ročníka
sa uskutočnili v sídle Štátnej filharmónie Košice. Dva koncerty odzneli v podaní členov Štátnej filharmónie Košice, no okrem toho našimi protagonistami boli aj ďalší známi i menej známi umelci ako Sisa Sklovská, Martin Malachovský,
Close Harmony Friends a mnohí ďalší. To čo členov klubu obzvlášť teší je každoročne zaplnená koncertná sála ale i priazeň partnerov a hostí, s ktorých pomocou sa darí koncert nie len organizovať ale tiež vytvárať rámec na odovzdanie finančnej a materiálnej pomoci tým, ktorí ju nutne potrebujú.
Ich zoznam je siahodlhý a aspoň časť z nich nájdete na inom mieste tejto webovej stránky.
Snáď najpravidelnejšie sa na Jesennej harmónii stretávame s pedagógmi a žiakmi špecializovanej školy pre zrakovo postihnutých z Levoče, pre ktorých je koncert už pevnou súčasťou ich kalendára
Celkový objem vygenerovanej pomoci predstavuje do roku 2013 sumu presahujúcu 50 000 EUR.


> FOTO - JESENNÁ HARMÓNIA 2016

Lions Art Plusoptix Jesenná harmónia fotodokumentácia Lions Art fotodokumentácia Pro Dobro

| LINKYLions Club D 122
Lions Club Prešov
Lionnet
Výmena mládeže
Leo Club
mesto Košice

 

mail mail