Adresa I. Lions Clubu Kosice
flash banner1. Lions Club Košice

Počas svojej existencie sa 1. Lions Club Košice venoval a venuje podpore viacerých inštitúcií
i jednotlivcov. Vo veľkej väčšine sa klub snaží reagovať na potreby spojené so zmierňovaním dopadov súvisiacich s ochorením alebo stratou zraku. 1. Lions Club však pomáha i v iných ťaživých situáciách, angažuje sa v zbierkach na odstraňovanie následkov veľkých prírodných katastrof doma i vo svete. Každoročne členovi klubu prispievajú do celosvetového fondu Lions Clubs International Foundation,
z ktorého sú realizované veľké medzinárodné projekty.

Medzi príjemcami pomoci od 1. Lions Clubu Košice nájdeme:

ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA
Finančná pomoc pri dostavbe centra únie v Košiciach

DUŠANA BLAŠKOVÁ
Dlhodobá podpora vo forme vysokoškolského štipendia nevidiacej študentke

MATEJ BÚRIK

Dlhodobá podpora syna nevidiacich rodičov pri návšteve špecializovanej škôlky

HENRICH A NORBERT WILNROTTEROVCI

Zlepšenie materiálnych podmienok pre nevidiacich súrodencov
pri rozvoji ich talentu v hre na hudobné nástroje

VIKTÓRIA KOVAĽOVÁ
Finančný dar na liečenie ťažko zdravotne postihnutej, v tom čase 4 ročnej, Viktórie

GYMNÁZIUM NA GALAKTICKEJ ULICI

Zlepšenie materiálnych podmienok pri výučbe na rómskom gymnáziu v Košiciach

ZŠ NA GEMERSKEJ ULICI
Zlepšenie materiálnych podmienok v škole, ktorá rozvíja program integrácie nevidiacich detí

MŠ NA ĽUDOVEJ ULICI

Zlepšenie materiálnych podmienok v materskej škole pre detí s rôznym stupňom zdravotného postihnutia

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA V LEVOČI
Dlhodobá pomoc pri zlepšovaní materiálnych podmienok v tejto špecializovanej škole
pre nevidiacich a slabozrakých

OBEC ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE

Finančná pomoc na zmiernenie následkov povodní

OBEC OBIŠOVCE
Finančná pomoc na zmiernenie následkov povodní

LEO KLUB KOŠICE
Finančný dar na zriadenie sociálneho vysokoškolského štipendia

ZBIERKA OKULIAROV
Zbierka rámov okuliarov v celosvetovom programe na zlepšenie starostlivosti o zrak v Afrike

ZARIADENIE MAJÁK V ZDOBE
Rekultivácia záhrady a výstavba altánku v zariadení pre ťažko postihnuté deti

OČNÁ KLINIKA FNLP V KOŠICIACH
Finančný dar na zakúpenie špeciálneho diagnostického prístroja Synoptofor

| LINKYLions Club D 122
Lions Club Prešov
Lionnet
Výmena mládeže
Leo Club
mesto Košice

 

 

mail mail