Adresa I. Lions Clubu Kosice
Projekty1. Lions Club Košice

Klub počas svojej existencie pripravil a participoval na viacerých projektoch, ktoré boli smerované
na zlepšenie podmienok pre tých, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. Prioritne sú tieto aktivity orientované na cieľovú skupinu slabozrakých a nevidiacich, čo je i v súlade s celosvetovým smerovaním lionských projektov.

BENEFIČNÝ KONCERT
JESENNÁ HARMÓNIA

Stal sa už pevnou súčasťou aktivít 1. Lions klubu Košice, keďže prvé hudobné tóny odzneli v košickom Dome umenia už v roku 2003. Koncert má svoj pravidelný termín na rozhraní novembra a decembra a všetky jeho ročníky sa uskutočnili v sídle Štátnej filharmónie Košice...
>viac

> FOTO - JESENNÁ HARMÓNIA 2017

AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA
LIONS ART


Myšlienka hľadať paralelu medzi prezentáciou výtvarného umenia a oslovením autorov a zberateľov, aby spolu s nami premýšľali ako pomôcť iným, sa zrodila
v roku 2006. Stretla sa od prvopočiatku s nezvyčajne veľkým ohlasom, a tak rok po roku nasledovali benefičné aukcie výtvarných diel...
>viac

  > FOTODOKUMENTÁCIA LIONS ART, 5. 12. 2014, Tabačka, Košice

PRO DOBRO 2017 Košice

Dňa 26. mája 2017 sa uskutočnila Benefičná večera PRO DOBRO 2017 v Kaviarni Slávia Košice pod záštitou košických spoločenských klubov Rotary Klub Košice Classic a 1. Lions Club Košice. Podujatia sa zúčastnilo 109 osôb, ktoré účastníckym darom, zakúpením vstupenky, venovali jej podstatnú časť na charitu. ...
>viac

> FOTODOKUMENTÁCIA PRO DOBRO, 26. máj 2017, Hotel Slávia, KošiceVÝMENA MLÁDEŽE

Medzinárodný mládežnícky výmenný program pri LIONS CLUBS INTERNATIONAL, nie je bežný turistický alebo štúdijný pobyt zabezpečovaný cestovnou kanceláriou. Ale poznávanie každodenného života v hostiteľskej rodine danej krajiny, nových priateľov v medzinárodnom kempe. Jeho význam spočíva v nadobudnutí prehľadu o navštívenej hostiteľskej krajine v jej špecifických zvláštnostiach - kultúrnej, historickej a hospodárskej. Prostredníctvom Poznania, nových kontaktov, osobných priateľstiev napĺňať jeden z cieľov lionizmu: "Prebúdzať a podporovať ducha porozumenia medzi ľudmi na celom svete".
>viac


LIONS CLUB
PREŠOV


Už nie sme na východe sami. Snaha o etablovanie ďalšieho klubu v tomto regióne sa naplnila na sklonku minulého roku. Chartrovanie klubu v Prešove bolo dôstojným vyvrcholením veľmi úspešného a na aktivity bohatého roku 2006.

 

STRETNUTIE PRI PRÍLEŽITOSTI
5. VÝROČIA VZNIKU KLUBU


Pri príležiosti 5. výročia vzniku klubu stretli sa hostia klubu v Zlatníku pri Košiciach. Na programe bola i dražba umeleckých diel, výťažok z ktorej poputoval na konto .................................

 

VÝSTAVA PRE ZOSNULÉHO
ŠTEFAN ROSKOVANYIHO V UMBERTIDE


Pre zosnulého člena klubu, akademického maliara Štefana Roskovanyiho pripravili členovia klubu v spolupráci s lionsistami s Umbertide výstavu jeho diela v tomto zapadotalianskom meste.

 

NÁVŠTEVY MEDZI LC KOŠICE
A LC WÜPPERTAL-MITTE


Recipročné návštevy medzi LC Košice a LC Wuppertal-Mitte sú prísľubom zaujimavej spolupráce.
Členovia klubu majú za sebou i stretnutie s lionmi zo Záhrebu.

 

BENEFIČNÝ KONCERT K 500. VÝROČIU
ERBU MESTA KOŠÍC


Pri ničivých povodniach v r. 1998 sa klub aktivizoval a pre postihnutú obec Obišovce, ležiacu približne 20 km od Košíc, obstararal finačnú pomoc
vo výške 10 000 USD.

 

FINANČNÁ POMOC
PRI NIČIVÝCH POVODNIACH


Pri ničivých povodniach v r. 1998 sa klub aktivizoval a pre postihnutú obec Obišovce, ležiacu približne 20 km od Košíc, obstararal finačnú pomoc
vo výške 10 000 USD.

| LINKYLions Club D 122
Lions Club Prešov
Lionnet
Výmena mládeže
Leo Club
mesto Košice

 

 

mail mail